چهارچوب فرهنگی و سیاسی سایت آفتاب چیست که فرح پهلوی در آن می‌گنجد؟ « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘چهارچوب فرهنگی و سیاسی سایت آفتاب چیست که فرح پهلوی در آن می‌گنجد؟’

چهارچوب فرهنگی و سیاسی سایت آفتاب چیست که فرح پهلوی در آن می‌گنجد؟

انتخاب موضوع برای انتشار در نشریه‌ی اینترنتی و یا مکتوبی که در اختیار اصحاب رسانه قرار دارد، از مهمترین کارهایی‌ست که هر روزه از سوی رسانه ها انجام می‌گیرد. زیرا به این طریق، جهت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی‌شان را معلوم کرده و یا به مسائل روز، سمت و سوی خودشان را می‌دهند. در نتیجه، هر رسانه […]

بیشتر »