وصيت نامه شهيد رضا كشاورزيان « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘وصيت نامه شهيد رضا كشاورزيان’

وصيت نامه شهيد رضا كشاورزيان

 بسم الله الرحمن الرحيم  به نام خداوند بخشنده مهربان  بنا به وظيفه شرعي كه دارم به كربلاي ايران مي روم و وصيت مي كنم

بیشتر »