وصيت نامه شهيد رجب كمك ن‍‍ژاد « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘وصيت نامه شهيد رجب كمك ن‍‍ژاد’

وصيت نامه شهيد رجب كمك ن‍‍ژاد

 ….وصيت من به همه عزيزان اين است كه هميشه پشتيبان ولايت فقيه باشيد…

بیشتر »