وصيت نامه شهيد خيرالله قدسي « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘وصيت نامه شهيد خيرالله قدسي’

وصيت نامه شهيد خيرالله قدسي

شهيد گلي است كه هرگز پرپر نمي شود  خانواده عزيز و دوستان گرامي اگر من شهيد شدم هرگز به من ناكام نگوييد چون كه به بهترين كام ها با در آغوش كشيدن عروس شهادت رسيده ام به رهبر بگوييد كه من فرياد خميني رهبر را تا اندازه اي كه مي توانسته ام به گوش مردم […]

بیشتر »