وصيت نامه شهيد تورج مطلق « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘وصيت نامه شهيد تورج مطلق’

وصيت نامه شهيد تورج مطلق

 برادر حزب الله جبهه را گرم نگهدار و هركس مدعي است اگر امروز عاشورا بود جزء يزيديان نبود بايد پاي در عرصه ي جنگ بگذارد و در عمل ثابت كند و در راه حسين (ع) جان دهد. پس سعي كنيد جبهه را گرم نگهداريد.

بیشتر »