وصيت نامه شهيد امير مختار مهماندوست « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘وصيت نامه شهيد امير مختار مهماندوست’

وصيت نامه شهيد امير مختار مهماندوست

 …پدر و مادرم! خدا را شكر كنيد تا خداوند در روز قيامت با فضلش با ما رفتار كند نه با عدلش، و شما هرگز ناراحت نباشيد. پيرو دين خدا و پيرو ولايت باشيد تا به مملكت اسلاميتان آسيبي نرسد. و خدا را از ياد نبريد كه منحرف و اهل جهنم مي شويد و پيوسته از […]

بیشتر »