نگاه دولت روحانی به فیس بوک و گشت ارشاد و مساله حجاب « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘نگاه دولت روحانی به فیس بوک و گشت ارشاد و مساله حجاب’

نگاه دولت روحانی به فیس بوک و گشت ارشاد و مساله حجاب

یکی از وعده های اصلی دولت یازدهم تغییر و تحول درحوزه فرهنگ بود. پس از روی کارآمدن دولت آقای روحانی مسائل فرهنگی به زودی به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد انتقاد تبدیل شد. موج انتقادات بتدریج به خصوص بعد از گزارش صد روزه رئیس جمهور افزایش بیشتری پیدا کرد. منتقدین فرهنگی دولت معتقدند دولت […]

بیشتر »