“نيايش” « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘“نيايش”’

“نيايش”

1- نيايشي زيبا از “جک ريمر” يکي از نويسندگان معاصر و آشنا به علوم الهي… “خداوندا ما نمي توانيـم به درگاه تـو دعا کـنيم تا جنگ را پايان بخشي، زيرا مي دانيـم دنيا را به ايـن شکـل آفـريده اي و انسان خود قادر است جاد? صلح را هموار کند.”

بیشتر »