لیست مجروحین حادثه منا تا این لحظه « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘لیست مجروحین حادثه منا تا این لحظه’

لیست مجروحین حادثه منا تا این لحظه

ردیف نام نام خانوادگی شماره کاروان ۱ محمد رضا ابراهیمی ۵۰۰۵۷ ۲ مریم احمد کیان ۳ حبیب الله احمدی ۴ اسماعیلی زاده ۵ عبد الکریم اعتصامی ۶ فضل الله الماسی ۲۴۰۳۷ ۷ محمد امان ۱۷۲۴۷ ۸ کیومرث امیرقلیان ۹ حسین آبادی ۱۹۰۲۹ ۱۰ ایوب پوراحمدیان ۱۱ بی بی پورخطر ۳۸۰۱۷ ۱۲ عبد محمد تاتار ۳۸۰۱۷ […]

بیشتر »