فتوای مراجع قدیم و جدید درباره شیوه عزاداری « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘فتوای مراجع قدیم و جدید درباره شیوه عزاداری’

فتوای مراجع قدیم و جدید درباره شیوه عزاداری

به گزارش شیعه آنلاین، از مرجع عالیقدرجهان تشیع، حضرت آیت الله مرحوم نایینی فتوایی جامع درباره شیوه سنتی عزاداری امام حسین (ع) صادر گردیده که جمعی ازعلمای اعلام، مراجع و فقها آن را تایید و امضاء نموده و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند. متن فتوای به شرح ذیل است: به نام خداوند […]

بیشتر »