شيطان پرستي

شیطان

Posted on

شیطان کلمه شیْطان (به انگلیسی: Satan) از ماده «شطن» گرفته شده، و «شاطن» به معنای «خبیث و پست» آمده‌است، و شیطان به موجود رانده شده، سرکش و متمرد اطلاق می‌شود و به معنی روح شریر و دور از حق، نیز آمده‌است. در اسلام «شیطان» اسم عام (اسم جنس) است، در حالی که «ابلیس» اسم خاص […]