دست نازنین مردم در دست نازنین زهرایی که قرار است از درد رها شود « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘دست نازنین مردم در دست نازنین زهرایی که قرار است از درد رها شود’

دست نازنین مردم در دست نازنین زهرایی که قرار است از درد رها شود

هرچه بالا و پایین کردیم، مشورت گرفتیم و رایزنی کردیم، زورمان نرسید اما وقتی یک نهاد خیریه پا پیش گذاشت، راه جذب کمک های مردمی باز شد و اینقدر گردآوردن عدد چند صد میلیون تومانی به مدد قدرت مردم ساده شد که گویی معجزه رخ داده است.

بیشتر »