خاطرات انقلاب 22 بهمن سال 57 در بناب « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘خاطرات انقلاب 22 بهمن سال 57 در بناب’

خاطرات انقلاب 22 بهمن سال 57 در بناب

با توجه به اینکه مدارس چندین هفته تعطیل بود . همه دانش آموزان و هم بازیهای ما در خیابانها میدیدیم گاهی از یک طرف خوشحال بودیم که بعداز سالیان سال این همه تعطیلی داشتیم .

بیشتر »