جزئیات کاهش تحریم های ایران از سوی اتحادیه اروپا « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘جزئیات کاهش تحریم های ایران از سوی اتحادیه اروپا’

جزئیات کاهش تحریم های ایران از سوی اتحادیه اروپا

وال استریت ژورنال با اشاره به این موضوع جزئیات تخفیف در تحریم هایی که قرار است از سوی اتحادیه اروپا به ایران اعطا شود را بیان کرده است. بر اساسا این جزئیات شرکتهای اروپایی میتوانند به حمل و نقل و صدور بیمه برای صادرات نفت ایران به شش کوری که هنوز با توجه به تحریم […]

بیشتر »