بگذار در كربلا بمانم « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘بگذار در كربلا بمانم’

بگذار در كربلا بمانم

زلف پريشاني داشت. رك و صريح و بي‎پروا بود. واي به روزي كه غضب مي‎كرد اگرچه روي مهربانش با يتيمان و خانواده‎هاي شهدا بود، اما سخت بر مسئولين فرهنگي مي‎شوريد. اگر اشعارش را هزار نفر بخوانند، هيچ‎كدام بر دلت نمي‎نشينند، بايد خود او بخواند تا از جان پاكش به دلي زخمي بنشيند. سال‎مرگ آقاسي بهانه‎اي […]

بیشتر »