شيطان پرستي

بررسی عدد 11-آیا عدد 11 نماد شیطان است؟

Posted on

بررسی عدد 11-آیا عدد 11 نماد شیطان است؟ عدد 11 در نمادشناسی فراماسونری، صهیونیست‌ها و یهودیان ارتدوکس، نماد دو ستون دروازه معبدسلیمان است و در همه کلوب‌ها و لژهای فراماسونری وجود دارد که مهم‌ترین نمود آن، برج‌های مرکز تجارت جهانی نیویورک بوده است. ۱۱ ستون افقی سفید و سرخ پرچم آمریکا که با دو ستون […]