باهنر : غلط می‌کند کسی عزت ملت را بفروشد « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘باهنر : غلط می‌کند کسی عزت ملت را بفروشد’

باهنر : غلط می‌کند کسی عزت ملت را بفروشد

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در فرصتی از دولت برای نحوه توزیع سبد کالا توضیح می‌خواهد، گفت: غلط می‌کند کسی عزت ملت را بفروشد، مگر کسی می‌تواند عزت ملت را بفروشد؟

بیشتر »