دين

چهل نکته در مورد حرم مقدس رضوي

Posted on

نكته1 در سال 203 و به قولى 202 هجرى قمرى كه حضرت رضا عليه السلام در طوس به شهادت رسيدند بدن مطهر آن امام همام را در باغ حميد بن قحطبه و در كنار قبر هارون خليفه عباسى به خاك سپردند و نخستين بناى حرم مطهر همان بقعه هارون الرشيد است كه بعدها حرم را […]

ادبيات

رفتن، رسيدن است

Posted on

قيصر امين پور موجيم و وصل ما، از خود بريدن است ساحل بهانه اي است، رفتن رسيدن است تا شعله در سريم، پروانه اخگريم شمعيم و اشك ما، در خود چكيدن است ما مرغ بي پريم، از فوج ديگريم پرواز بال ما، در خون تپيدن است پر مي كشيم و بال، بر پرده ي خيال […]