اوبا ما مودب است « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘اوبا ما مودب است’

اوبا ما مودب است

علی ناییجی/ آمریکا هر چند آخرین قدرت جهان نخواهد بود همانطور که اولین آنها هم نبود ولی می توان با قاطعیت تمام گفت بدترین آنها بوده و هست چرا که در همه ی ابعاد زندگی بشریت دخالت های فاجعه آمیزی کرده ودلیل آن را باید در ذات وجودی اش جستجو کرد که ادامه زندگی اش […]

بیشتر »