انتظار، در مکاتب غير ديني و عهدين « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘انتظار، در مکاتب غير ديني و عهدين’

انتظار، در مکاتب غير ديني و عهدين

انتظار ظهور منجي در آخرالزمان و نجات بشر از وضعيت موجود اختصاص به اسلام و حتي اديان آسماني ندارد، بلکه مکاتب فلسفي غير ديني و مادي نيز معتقد به اين نظريه مي باشند.

بیشتر »