اسامی ۴۳ کشته حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘اسامی ۴۳ کشته حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد’

اسامی ۴۳ کشته حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد

اسامی ۴۳ کشته حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد فرامرز غلامی غلامرضا غلامی علی محمد یحیی پور محمد خندان عبدالل بیگلری محمد سعید دانش طلب عبدالله برات بیژن قیطر علی سید مرتضی رئیس زاده عبدالستار ممکن روز اسماعیل جعفری غلامرضا طاهری شکرالله خوشرویی حسین جوانی احمد ابراهیم زاده عبدالصمد جمشید نژاد حمید جوکار آقامحمد طرشت […]

بیشتر »