آیا شب یلدا برگرفته از دین زرتشت است؟ نظر اسلام در این خصوص چیست؟ « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘آیا شب یلدا برگرفته از دین زرتشت است؟ نظر اسلام در این خصوص چیست؟’

آیا شب یلدا برگرفته از دین زرتشت است؟ نظر اسلام در این خصوص چیست؟

آیا شب یلدا برگرفته از دین زرتشت است؟ نظر اسلام در این خصوص چیست؟ شرق شناسان و مورخان متفق القولند که ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین شب پاییز و آذر ماه را که درازترین و تاریک ترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند، در […]

بیشتر »