آنچه باید درباره جنگ نرم بدانیم « سايت شهيد گرجي

برچسب مطالب ‘آنچه باید درباره جنگ نرم بدانیم’

آنچه باید درباره جنگ نرم بدانیم

كالبدشكافی روش‌ها؛ از فریب تا سبك زندگی برای جنگ نرم اصطلاحات مختلفی وضع شده است. آنچه با عنوان “soft war” یا جنگ نرم مطرح می‌شود در ادبیات غرب بیشتر به قدرت نرم یا “soft power” شناخته شده است كه زیربنای فكری آن اولین بار توسط جوزف نای به شكلی علمی مطرح شد. مهم‌ترین حوزه‌ی اعمال […]

بیشتر »