کلام روز « سايت شهيد گرجي

سايت شهيد گرجي: اين سايت در زمينه تحليل اخبار دفاع مقدس و اتقلاب و ساير زمينه هاي ممكن فعاليت خواهدداشت

کلام روز

کبر و غرور از آن صفاتی است که انسان را به خفت و تباهی می‌کشاند،

کبر و غرور از آن صفاتی است که انسان را به خفت و تباهی می‌کشاند، انسان مغرور از خدا و خلق خدا دور شده، در تنهایی خودخواهانه گرفتار و فنا می‌شود.کبر و غرور از آن صفاتی است که انسان را به خفت و تباهی می‌کشاند، انسان مغرور از خدا و خلق خدا دور شده، در تنهایی خودخواهانه گرفتار و فنا می‌شود.

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .