وصيت نامه شهيد رجب كمك ن‍‍ژاد « سايت شهيد گرجي

سايت شهيد گرجي: اين سايت در زمينه تحليل اخبار دفاع مقدس و اتقلاب و ساير زمينه هاي ممكن فعاليت خواهدداشت

وصيت نامه شهيد رجب كمك ن‍‍ژاد

 ….وصيت من به همه عزيزان اين است كه هميشه پشتيبان ولايت فقيه باشيد…

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .