اجتماعي

توصیه یک مداح مشهور به دیگر مداحان

نزار قطری می‌گوید: متاسفانه امروزه بعضا سبک‌ها و الحانی روی کار می‌آید که ارتباطی به امام حسین و نهضت امام حسین (ع) و قیام ایشان ندارد، بلکه سبک‌هایی متعلق به پاپ و غرب است. حتی شعرهایی که روی این سبک خوانده می‌شود، بعضی‌ بسیار سخیف است.وی ذر گفت و گو با شفقنا بیان داشت،بنده هیچ وقت برای خواندن مداحی شرط پول یا حتی هیچ شرط خاصی نمی‌کنم، حتی درخواست خرید بلیط نمی‌کنم، چون از این کار خجالت می‌کشم.

دیدگاهتان را بنویسید