شيطان پرستي

انجیل شیطانی یا کتاب مقدس شیطان پرستی

انجیل شیطانی یا کتاب مقدس شیطان پرستی

کتاب «انجیل شیطانی» (The Satanic Bible) توسط آنتوان لاوی در سال ۱۹۶۹.م نـوشته شد. این کتاب شامل بخشهـای متعـددی می باشد که از مهمترین آنها می توان به کتاب های چهارگانه اشاره کرد. که نامهای آنها عبارتند از:
کتاب شیطان (Satan) آتش
کتاب لوسیفر (Lucifer) باد
کتاب بلیال (Belial) زمین
کتاب لویتن (Leviathan) آب

۴ کتاب (فصل) به نامهای ۴ شیطان (چهار ارباب دوزخ) نامیده شده اند.
کتاب شیطان (Satan)
معرفی شاعرانه‌ای از مشخصات و تجاوزات شیطان پرستی، که برگرفته از عبارات رَگنر ربیرد (Ragnar Rebeard) است.

کتاب لوسیفر (Lucifer)
– روشنگری، مبانی فلسفی و تصوری شیطان پرستی.
– خواسته: خدا، مرده یا زنده.
– برخی شواهد عصر شیطانی جدید
– دوزخ، اهریمن و چگونه روح خود را واگذار کنید
– عشق و نفرت
– روابط جنسی شیطانی
– همه خونخواران، خون نمی‌مکند
– لطف، نه اجبار
– انتخاب یک انسان برای قربانی
– زندگی پس از مرگ در طول تکمیل ضمیر نفس
– تعطیلات مذهبی
– مراسم عشاء تاریک

کتاب بلیال (Belial)
– شامل اصول نظری و تمرینات آئین پرستش شیطانی، جادوگری و روانشناسانه.
– نظریه و تمرین سحر شیطانی (تعریف و هدف)
– انواع سه گانه آئین پرستش شیطان
– آئین پرستش شیطان، یا «اتاقک تشریح عقلانی»
– اجزای کاربردی در سحر شیطانی
– آئین پرستش شیطانی

کتاب لِویتن (Leviathan)
– شامل متن‌هایی برای استفاده در آئین پرستش شیطان و دعاها.
آخرین بخش این کتاب، فصل مربوط به کلیدهای رهایی است. در این فصل، کلید های نوزده گانه شیطان پرستی از کتاب آنوسیان طرح گردیده است. و شیطان پرستان برای رهایی باید این نوزده کلید را در اختیار داشته باشند.
اینک با توجه به مطالب ارائه شده از کتاب مقدس شیطان پرستی خوب است نگاهی به برخی از صفحات داخلی این کتاب سراسر کفر انداخته و جملاتی دیگر از آن را از نظر بگذرانیم. با ملاحظه جملات ایـن کتاب ضاله می توان به انگیزه شیطان پی برد، که چگونه عده ای غافل را فریب داده تا از جانب او سخن گفته و اعتقادات مردمان را به بازی بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید