اقتدار و مقاومت مهمترین راهبردهای مقابله با چالش‌های فراروی انقلاب اسلامی است « سايت شهيد گرجي

سايت شهيد گرجي: اين سايت در زمينه تحليل اخبار دفاع مقدس و اتقلاب و ساير زمينه هاي ممكن فعاليت خواهدداشت

اقتدار و مقاومت مهمترین راهبردهای مقابله با چالش‌های فراروی انقلاب اسلامی است

حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در بیست و یکمین مجمع فرماندهان و مسئولین سپاه در سخنانی به بررسی مهمترین چالش های فراروی انقلاب پرداخت و اظهار داشت: این چالش ها از دو دیدگاه درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرد که در حوزه راهبرد بیرونی می توان به تعامل، نفوذ و استحاله با محوریت آمریکا دیدگاه درونی به تعامل، انعطاف و امید به شیطان برزگ اشاره کرد.

سعیدی در ادامه به مهمترین سازو کارهای مقابله با این راهبردها اشاره کرد و اظهار داشت: عبور از مسئله هسته ای، مقاومت، مقابله و اقتدار مهمترین چالش های درونی و بیرونی فراروی انقلاب اسلامی است.

وی در خصوص ریشه یابی پیدایش این دو دیدگاه نیز گفت: اتکاء به بیرون با تعامل با آمریکا و غرب، تسری مذاکرات به همه مسائل و رابطه با آمریکا که به عنوان عقلانیت ابزاری سکولار سود محور از آن یاد می شود از سوی دیگر استحکام درونی نظام، اقتصاد مقاومتی، استقامت روی اصول و حفظ عمق استراتژیک به عنوان عقلانیت دینی آینده نگر جامعیت محور ریشه های پیدایش دو دیدگاه درونی و بیرونی به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه به معیارها و شاخص های دیدگاه عقلانیت دینی اشاره کرد و افزود: اولین عرصه عقلانیت دینی، فرهنگ و امور ارزشی است که در این دیدگاه می توان به اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، همسانی ولایت فقیه و امام معصوم ، جامعیت و فراگیری دین، تکیه بر اسلام ناب محمدی بر اساس گفتمان نبوی و علوی، مشروعیت الهی مدیریت و قانون، باور نهادهای قانون اساسی به ویژه شورای نگهبان و نظارت استصوابی و باور به نقش مردم در تولید قدرت و حاکمیت دینی یا همان مردم سالاری اشاره کرد.

سعیدی سیاست خارجی را به عنوان دومین معیارها و شاخص های دیدگاه عقلانیت دینی برشمرد و اظهار داشت: استراتژی استحکام درونی و نگاه تاکتیکی به بیرون و استفاده از ظرفیت های بیرون، حفظ و حراست از عمق استراتژیک، تقابل مبنایی با استکبار و نظام سلطه و تقابل همه جانبه با استکبار به رهبری شیطان بزرگ از مواردی است که در این عرصه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

وی عرصه فرهنگ و امور ارزشی را سومین معیار و شاخص عقلانیت دینی دانست و افزود: اعتدال در حوزه های اخلاقی، تعامل دینی و برخورد با دنیا، صلابت در مرزبندی بین حق و باطل، مرز بندی بین خودی و غیر خودی، مرزبندی بین حلال و حرام حوزه هایی است که در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.

عرصه مدیریت و تیم اداره کشور چهارمین معیار و شاخص عقلانیت دینی بود که حجت الاسلام والمسلمین سعیدی به آن اشاره کرد و اظهار داشت: تعهّد توأم با تخصّص، ولایتمداری و حرکت در چارچوب تدابیر، تکلیف گرایی با رویکرد به الزامات و سپردن مسئولیت به افراد متدیّن و انقلابی حوزه های مختلف عرصه اداره کشور به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در سپاه به عرصه اقتصاد به عنوان پنجمین معیار و شاخص عقلانیت دینی اشاره و تصریح کرد: اتکاء به ظرفیت های درون، آزادی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و ترویج الگوی مصرف و صرفه جویی حوزه های مختلف در این عرصه به شمار می رود.

سعیدی در ادامه سخنان خود به دیدگاه عقلانیت ابزاری اشاره کرد و افزود: این دیدگاه نیز از عرصه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد که به عنوان نمونه می توان به عرصه مبانی اعتقادی و حاکمیت دینی مانند انحصار یا اشتراک رأی مردم در اصل مشروعیت رهبری و قانون و مشارکت در اعمال ولایت، عرصه فرهنگ و امور ارزشی همچون تسامح و تساهل در عرصه فرهنگ، اعتدال در معیشت و مصرف، اعتدال در تغذیه و همینطور نگرش هدفی و ابزاری به آزادی و عرصه مدیریت و تیم اداره کشور مانند رویکرد تکنوکراتی و فن سالاری و رویکرد اعتدال تسامحی در جلب خودی و غیرخودی اشاره کرد.

وی در ادامه سخنان خود به دستور کار جریان عقلانیت ابزاری و حوزه‌های مختلف آن پرداخت و تأکید کرد: مهندسی افکار عمومی برای پذیرش توافق به عنوان دستاورد بزرگ، رادیکالیزه کردن فضای سیاسی، اقدامات زمینه ساز مانند ترویج اباحه گری و لیبرالیسم و احیاء و بازسازی شبکه های اجتماعی عرصه های مختلف جریان عقلانیت ابزاری است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان با تأکید بر اینکه ما در سپاه سه رسالت اصلی بر عهده داریم گفت: اولین رسالت پاسداری از خودمان است، چون اگر نتوانیم از خودمان حفاظت کنیم نمی توانیم از اهداف انقلاب اسلامی و اسلام نیز حراست و حفاظت کنیم. دومین رسالت پاسداری از سپاه و رسالت سوم پاسداری از انقلاب اسلامی است.

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .