افراد شاغل صبح‌ها ورزش نكنند « سايت شهيد گرجي

سايت شهيد گرجي: اين سايت در زمينه تحليل اخبار دفاع مقدس و اتقلاب و ساير زمينه هاي ممكن فعاليت خواهدداشت

افراد شاغل صبح‌ها ورزش نكنند

ورزش در اسلام

ورزش در اسلام


به دليل تخليه انرژي هنگام ورزش صبحگاهي بهتر است افراد شاغل برنامه ورزشي خود را براي عصرها تنظيم كنند.

سه نسل: اگر ورزش بيش از ۲۰ دقيقه يا نيم ساعت به صورت شديد ادامه يابد خود به خود باعث تخليفه انرژي ۵۰۰ تا هزار كالري در افراد مي‌شود كه اين امر مي‌تواند براي شاغلان در آغاز برنامه‌هاي شغلي مشكلاتي ايجاد کند.
رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي ايران گفت: به دليل تخليه انرژي هنگام ورزش صبحگاهي بهتر است افراد شاغل برنامه ورزشي خود را براي عصرها تنظيم كنند.

لطفعلي پوركاظمي اظهار داشت: شرايط مكاني و زماني ورزش براي افراد بستگي به موقعيت فرد دارد مثلأ كساني كه شاغل هستند و بايد ۸ ساعت در روز فعاليت كاري داشته باشند بهتر است برنامه ورزشي سنگيني در ساعات اوليه صبح انجام ندهند.

وي افزود: انجام فعاليت ورزشي سنگين در ساعات نخست صبحگاهي باعث تخليه يك هزار كالري انرژي ذخيره شده افراد مي‌شود و اين افراد براي آغاز فعاليت كاري خود در محل شغلي با دردهاي عضلاني و كوفتگي مواجه مي‌شوند.

پوركاظمي تصريح كرد: توصيه مي‌شود افراد عادي جامعه از جمله شاغلان برنامه‌هاي ورزشي خود را براي عصرها تنظيم كنند با اين حال برخي افراد از دوران كودكي عادت كرده‌اند كه صبح زود يك ربع تا ۲۰ دقيقه در محوطه پارك يا داخل باشگاه‌هاي نزديك منزلشان براي شادابي صبحگاهي نرمش و ورزش كنند كه اين امر به دليل عادت داشتن اين افراد مشكلي ندارد.

رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي ايران خاطرنشان كرد: اگر ورزش بيش از ۲۰ دقيقه يا نيم ساعت به صورت شديد ادامه يابد خود به خود باعث تخليفه انرژي ۵۰۰ تا هزار كالري در افراد مي‌شود كه اين امر مي‌تواند براي شاغلان در آغاز برنامه‌هاي شغلي مشكلاتي ايجاد كند كه توصيه مي‌شود افراد شاغل برنامه‌هاي ورزشي خود را در ساعات عصر تنظيم كنند ولي اين مسئله براي ورزشكاران حرفه‌اي كاملاً معكوس است زيرا ورزشكاران حرفه‌اي بايد در دو نوبت صبح و عصر تمرين جدي و قوي براي تقويت و ارتقا سرعت در فعاليت‌هاي بدني و ورزشي خود داشته باشند.

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .